Datapolitik | EUKANUBA

Datapolitik

Vi tager databeskyttelse og fortrolighed meget alvorligt og overholder de gældende nationale og europæiske databeskyttelsesbestemmelser. I det følgende beskriver vi de vigtigste oplysninger, om hvordan vi indsamler, behandler og bruger data, og i særdeleshed hvilke oplysninger og persondata, vi lagrer, og hvad vi gør med dem.

Nogle ef de tilbud eller tjenester, som tilbydes via vores websted kan være omfattet af yderligere eller afvigende databeskyttelsesbestemmelser. De førnævnte bestemmelser leveres til dig inden for rammerne for vores tilbud eller tjeneste, og de skal have forrang over følgende bestemmelser.


1. ANSVARLIG INSTANS
Den ansvarlige instans til indsamling, behandling og brug af dine persondata i overensstemmelse med den tyske databeskyttelseslov er IAMS Europe B.V., Vosmatenweg 4, 73479 Ellwangen, Germany/Tyskland.

2. INDSAMLING, BEHANDLING OG BRUG AF PERSONDATA
Persondata
Persondata defineres som bestemte data vedrørende personlige eller materielle omstændigheder for den identificerede eller en identificeret, fysisk person.

Dette omfatter især dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din adresse, din fødselsdato samt forskellige lagerdata, som du giver inden for rammerne for en online-ordre, registrering, oprettelse af en kundekonto eller en anmodning sendt via kontaktformularen (herefter kaldet "Data“).

De statistiske data, som vi indsamler af tekniske årsager, når du besøger vores websted, og som ikke kan knyttes til din person direkte, omfattes ikke af disse databeskyttelsesbestemmelser. Sådanne statistiske data indeholder oplysninger om dit antal af besøg på vores websted, den tid du bruger på vores websted, de sider du besøger, oplysningerne på din browser/dine browsere, IP-adresse, software- og hardware-egenskaber. Disse oplysninger indsamles og håndteres anonymt for at indhente oplysninger om brugen af vores websted og til at optimere det i overensstemmelse hermed.

Indsamling, behandling og brug af dine data
Generelt er det muligt at bruge vores websted uden at skulle indtaste Data. Hvis vores websteder indsamler Data, sker dette på frivillig basis, så vidt det er muligt.

Alle Data, der indsamles og behandles inden for rammerne af vores forretningsforhold med dig, bruges kun til det formål, der er angivet på det tidspunkt du indtaster de omtalte Data, f.eks. til svar på din forespørgsel, til behandling af den aftale der er indgået med dig, til levering af varer, til behandling af betaling, til reklameformål og specielt til fremsendelse af e-mailnyhedsbreve (se artikel 3) eller til tekniske administrationsformål.

Når du kontakter os første gang, opretter vi en profil for dig i vores database. Alle yderligere Data, du efterfølgende sender til os, lagres også på din profil.
Hvis du sender Data for andre personer, f.eks. navnet på din hustru/mand eller arbejdskolleger, går vi ud fra, at du har fået de nødvendige tilladelser fra den/disse omhandlede person/personer, før du sende de omtalte Data.

Personer under 18 år må ikke sende Data til os uden forudgående tilladelse fra deres forældre eller juridiske værge.

Dine Data bliver kun overført til tredjeparter, i særdeleshed til bureauer, der kontaktes af os, når det er nødvendigt, for at implementere og udføres specifikke handlinger, når du på forhånd har givet tilladelse til sådan overførsel. Når vi indgår aftaler med andre virksomheder for at udføre opgaver på vores vegne inden for rammerne for databeskyttelsesaftalen og videresender dine Data til dette formål, kræves det, at den pågældende virksomhed eller de pågældende virksomheder beskytter dine Data og udelukkende bruger de sidstnævnte til det specifikt angivne formål.


3. ABONNEMENT PÅ VORES E-MAILADRESSELISTE
Hvis du abonnerer på vores e-mailadresseliste, bruger vi de Data, der er indsendt af dig med dit udtrykkelige samtykke til at sende e-mailnyhedsbreve til dig én gang i kvartalet. Du skal sende din e-mailadresse og land for at registrere dig. Evt. ekstra oplysninger sendes fuldstændig frivilligt af dig og bruges til at skræddersy indholdet af nyhedsbrevet i forhold til dine interesser. Nyhedsbrevet indeholder aktuelle tilbud, nyheder og oplysninger om vores produkter.

Vi forsøger hele tiden at forbedre vores tjeneste. Med tanke på dette udfører vi en vurdering af de udsendte e-mailnyhedsbreve, f.eks. om der er adgang til de indsendte e-, om nyhedsbrevene åbnes, og om der er svar, eller om der er retur- ((automatisk)svar, fejlmeddelelser etc.).

Du kan til hver en tid afmelde vores e-mailnyhedsbreve, uden nogen årsag og så det straks træder i kraft, enten ved at bruge afmelde-linket nederst i vores e-mailnyhedsbreve, ved at bruge vore kontaktformular eller ved at sende en e-mail til info@eu.spectrumbrands.com.


4. COOKIES
Hvis du vil læse mere om vores politik om cookies, så tryk her.

5. DATABESKYTTELSE
Vi gør vores yderste for at lagre dine Data vha. de tekniske og organisatoriske muligheder, vi har til rådighed, for at forhindre, at tredjeparter får adgang til dem.

Alle Data lagres på servere med de højeste sikkerhedsstandarder for at beskytte dem mod angreb fra tredjeparter for at få adgang til Dataene.


6. RET TIL AT FÅ ADGANG TIL, ÆNDRE, SLETTE OG BLOKERE DINE DATA
Du kan efter skriftlig anmodning til hver en tid og uden gebyr få oplysninger vedrørende de data, der er lagret om dig, deres kilde og modtager og årsag til datahåndteringen. 

Derudover har du til hver en tid ret til at ændre, blokere og slette dine Data.

Du kan kontakte os herom ved at sende en e-mail, fax eller et brev:

IAMS Europe B.V.
Vosmatenweg 4 | 7742 PB Coevorden | The Netherlands
Telephone 00 800 241 53 414 | coevorden@eu.spectrumbrands.com
www.eu.spectrumbrands.com

Vi sletter, ændrer eller blokerer dine Data i overensstemmelse med de gældende, juridiske bestemmelser. 

© IAMS Europe B.V., 2018