Vilkår og betingelser | EUKANUBA

Vilkår og betingelser

BETINGELSER FOR ANVENDELSE
På grund af mulighederne og risiciene ved brug af internettet har vi betingelser for anvendelse (i det følgende betegnet "betingelser") for at beskytte brugerne af vores websted og os selv. Ved at bruge vores websted accepterer du disse betingelser.

GENERELLE BEGRÆNSNINGER VED ANVENDELSE
Du accepterer, at du: 

ikke må distribuere nogen som helst del af virksomhedens websted på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra os;
ikke må anvende indhold, som er tilgængeligt på vores websted, ved hjælp af anden teknologi eller andre metoder end dem, der stilles til rådighed af vores websted, eller ved hjælp af sådan teknologi eller metode, som vi udtrykkeligt udpeger til dette formål;
ikke må ændre nogen som helst del af vores websted eller indholdet herpå;
ikke må (eller forsøge på at) omgå, inaktivere eller på anden måde gribe forstyrrende ind over for sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet eller funktioner, der (i) forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold eller (ii) håndhæver begrænsninger på brug af webstedet eller tilgængeligt indhold på vores websted;
ikke må bruge vores websted til kommercielle eller erhvervsmæssige formål;
ikke må downloade, hverken permanent eller midlertidigt, kopiere, lagre eller videredistribuere indhold på vores websted.

COPYRIGHT OG ØVRIG INTELLEKTUEL OPHAVSRET
Vi er - medmindre andet fremgår - ejer eller bemyndiget bruger af al tilgængelig information på vores websted, herunder, uden begrænsning, tekst, scripts, billeder, grafik, grafiske gengivelser, fotos, lyd- og videofiler og interaktive funktioner (i det følgende betegnet "indhold"). Alt indhold enten ejes eller er givet i licens til os, og det er med forbehold for ophavsret, varemærkerettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende os eller vores licensgivere. Eventuelle tredjeparters varemærker på vores websted er varemærker tilhørende de respektive ejere.
Indholdet må ikke downloades, kopieres, gengives, distribueres, overføres, udsendes, fremvises, sælges, gives i licens, ændres, genanvendes, afsættes, anvendes eller på anden vis udnyttes til offentlige eller kommercielle formål eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra os. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i eller til indholdet.
I tilfælde af krænkelse af vores ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder rettigheder tilhørende andre, risikerer du civile eller strafferetlige søgsmål imod dig.

ERSTATNINGSANSVAR
Informationen, som vi stiller til rådighed, er den nyeste, mest korrekte og så tydeligt formuleret, som det er muligt. Ikke desto mindre kan der forekomme utilsigtede fejl i informationen. Vi fraskriver os specifikt ansvar for typografiske fejl og for nøjagtigheden, fuldstændigheden og rettidigheden af informationen på vores websted.
Informationen og dataene på vores websted kan blive ændret fra tid til anden uden varsel. Tjenester, information og data på vores websted stilles til rådighed i "forhåndenværende stand" uden garanti af nogen art.
Hvor der på vores websted er links eller viderestillinger til tredjeparters websteder, påtager vi os ingen forpligtelser og intet erstatningsansvar for information, meddelelser eller materiale på sådanne andre websteder, eller for links på sådanne andre websteder. Vi gør opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis er enige i tredjeparters indhold og/eller holdninger på andre websteder, hvortil der linkes fra vores websted.
Ved at bruge vores websted påtager du dig alle risici, som er forbundet med at bruge dette websted, herunder risici for din computer, software eller data, der bliver beskadiget af eventuelle vira, programmer eller andre filer, der kan blive overført eller aktiveret via vores websted eller din adgang hertil.
Vores virksomhed påtager sig under ingen omstændigheder ulovlig anvendelse af virksomhedens websted og påtager sig under ingen omstændigheder krænkelser af tredjeparters rettigheder.
Med undtagelse af skader, der skyldes vores hensigt eller grov uagtsomhed udvist af os, påtager virksomheden sig under ingen omstændigheder ansvar for direkte, indirekte eller afledte skader, herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste, afbrydelse af forretningsprocesser eller krænkelse af software eller elektroniske data, som skyldes eller på nogen måde er forbundet med anvendelsen af virksomhedens websted.

PERSONOPLYSNINGER
For personoplysningers og virksomhedsrelaterede oplysningers vedkommende gælder virksomhedens retningslinjer for databeskyttelse.


ØVRIGE BESTEMMELSER
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser fra tid til anden.

© Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018